Käräjäoikeus on 3.3.2023 antanut myönteisen päätöksen hakemukseemme varhaisesta saneerausmenettelystä. Varhainen saneerausmenettely eroaa perusmuotoisesta saneerausmenettelystä muun muassa siten, ettei siihen hakeutuva yritys ole ajautunut maksukyvyttömäksi. Olennaisimpia syitä yhtiömme hakeutumiselle varhaiseen saneerausmenettelyyn ovat muun muassa haastavasta markkinatilanteesta (koronapandemia, Ukrainan sota ja yleinen kilpailutilanne) ja yksittäisistä tappiollisista projekteista johtunut taloudellisen liikkumavaramme kaventuminen sekä yhtiön varallisuuden epälikvidiys (mm. suuri omistuskiinteistö).

 

Arvioimme, että varhainen saneerausmenettely turvaa yhtiön toimintaedellytykset ja maksuvalmiuden jatkossakin, minkä myötä yhtiön liiketoimintaa voidaan jatkaa normaalisti. Samalla suoritamme loppuun jo aloitetut tehostamistoimenpiteet liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Saneerausmenettely antaa myös tarvittavaa aikaa yhtiön toiminnan kannalta tarpeettoman kiinteän omaisuuden realisointiin, minkä myötä yhtiön likviditeettiä on mahdollisuus parantaa huomattavasti.

 

Tavoitteenamme on saada nopeutetulla menettelyllä laadittua saneerausohjelma, jonka mukaisesti yhtiön velat tullaan maksamaan kokonaisuudessaan.

 

Toivomme, että nämä toimintaedellytystemme varmistamiseen tähtäävät toimenpiteemme eivät vaaranna sitä luottamusta, jonka olemme asiakaskuntamme kanssa rakentaneet vuosikymmenten mittaisen historiamme aikana.

 

Mikäli asiaan liittyen ilmenee tarkempaa kysyttävää, voitte olla yhteydessä talousvastaava Aleksi Hietaseen, aleksi.hietanen@mph.fi.